Bokning och avbokning

Bokningar skall ske via E-post eller telefon. Obligatorisk legitimationskontroll vid avhämtning eller leverans. Denna person skall stå som hyrestagare eller kontaktperson i hyreskontraktet.

Avbokning skall göras minst sju dagar innan avtalad uthyrningsdag, annars debiteras halva hyreskostnaden.

Hyrestagarens ansvar

Hyrestagaren ansvarar för hyrgodset under hela hyrtiden, dvs. från att varorna avhämtats eller då de levererats av Hoppelihopp till hyrestagaren.. All användning av hyrt material sker på hyrestagarens ansvar.

Hämtning och lämning av gods

Hyrestagaren skall ha med sig lämpligt transportfordon. Hyrestagaren skall vid återlämning upplysa om eventuella skador. Hoppelihopp har rätt att begära ersättning om hyrgodset ej är rent, torrt eller helt vid återlämnandet. Vid väderförållanden som gör det omöjligt att packa torra produkter skall hyrestagaren meddela detta till Hoppelihopp.

ANSVARSFRISKRIVNING

Observera att alla personer som använder vår utrustning gör det på egen risk. Den/de som hyr utrustningen ansvarar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig/vårdslös användning. Hoppelihopp tar inget ansvar för skada som orsakats vid användning av utrustningen.

Säkerhetsföreskrifter

Det åligger dig som kund att vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att undvika personskador eller skador på utrustningen. Vänligen se till att följande säkerhetsföreskrifter följs, det är du som hyrestagare som är ansvarig.

  1. Se till att hoppborgen endast används av personer i, för produkten, lämplig ålder.
  2. Föremål så som mat, skor, vassa föremål, leksaker, djur, dryck eller tuggummi är ej tillåtet i eller nära hoppborgen för att undvika kvävning och nedsmutsning (notera att en hoppborg som returneras i smutsigt skick kan medföra en extra avgift för rengöring).
  3. Det är ej tillåtet att klättra, hänga eller sitta på hoppborgens väggar då detta är farligt och kan medföra skada på användare och utrustning.
  4. Se alltid till att hoppborgen inte är överfull. Begränsa antalet hoppare beroende på ålder och storlek. Försök att undvika att stora och små barn hoppar samtidigt.
  5. Om hoppborgen inte används för tillfället kan fläkten med fördel stängas av och luften släppas ur hoppborgen.
  6. Låt inte någon vara på eller i hoppborgen under uppblåsning eller tömning då detta är farligt.
  7. Se till att ett område på minst två meter runt hoppborgen hålls fritt.
  8. Hoppborgen bör inte användas under blöta förhållanden. I händelse av regn ska hoppborgen inte användas och fläkten måste kopplas ur och förvaras torrt. Blöt hoppborg ska yttorkas med exempelvis handduk och sedan stå uppblåst ett tag för att torka ur.